Projekt: Opracowanie graficzne logotypu Baker oraz materiałów promocyjno-ofertowych
Zamawiający: Aga Polish Food, Irlandia
Realizacja: październik 2016