Projekt: Różne usługi z zakresu poligrafii i  reklamy
Zamawiający: Hotel Holiday Inn w Krakowie
Realizacje: 2013 – obecnie