Projekt: Opracowanie grafik w ramach zadania rekrutacyjnego
Zamawiający: McArthur, Kraków
Realizacja: listopad 2015