Projekt: Różne usługi z zakresu poligrafii i  reklamy
Zamawiający: Hotel Rezydent w Krakowie
Realizacje: 2006 – obecnie