Projekt: Opracowanie linii graficznej w tym wszelkich materiałów promocyjnych z zakresu ATL i BTL
Zamawiający: The Best Breeders of Poland, Kraków
Realizacja: październik 2018 – obecnie