Projekt: Opracowanie graficzne z przygotowaniem do druku materiałów promocyjnych
Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie
Realizacja: 2013, 2016

 

opracowanie graficzne logotypu Omicron wraz z Księgą Znaku oraz materiałami promocyjnymi